ราชบุรี - เปิดบ้านวิชาการ พัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษา พัฒนาชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อันตกูลอุปถัมภ์) พัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษา พัฒนาชาติ

วันที่ 27 ก.พ.63 ที่โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่1 "พัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษา พัฒนาชาติ" ประจำปีการศึกษา2562 โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่1 ในหัวข้อ พัฒนาเด็ก พัฒนาการศึกษา พัฒนาชาติ ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เช่นการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปั้นดินน้ำมัน วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก มีประสบการณ์เหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เห็นว่าการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินการมาถูกทางและสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา
ภาพข่าว  สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.