Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณะนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี นายกฤษฎา อุดมโภชน์ พนักงานการสินค้า 12 สำนักปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ อีกด้วย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.