Header Ads

 


ชลบุรี - ผู้บริหารการท่าเรือฯ พนง.ท่าเรือแหลมฉบังมอบข้าวสารและผัดหมี่ ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ บางละมุง

   นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ,นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมฯ ,ผู้ประกอบการภายในท่าเรือแหลมฉบัง, และผู้ใหญ่ใจดีจากภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของ ประกอบด้วย ข้าวสาร 40 กระสอบ และผัดหมี่ จำนวน 450 กล่อง ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายอรรถพล  สุริยา  เจ้าหน้าที่นักพัฒนาสังคม  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะรับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยสถานคุ้มครองฯ จะนำมาฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยสถานคุ้มครองฯ แห่งนี้มีที่พักรวม 11 อาคาร และมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญาและผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้พิการที่พักอาศัยและอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 425 คน ปัจจุบันทางสถานคุ้มครองยังขาดแคลน สิ่งของที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้พิการ ที่อยู่ในความดูแลของของทางสถานคุ้มครองฯ อีกหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดและมีความจำเป็นมากในขณะนี้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ หากผู้ใหญ่ใจดี ต้องการที่จะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สถานคุ้มครองได้ ตลอดในวันและเวลาราชการ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.