Header Ads

 


วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) มอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567


วันที่ 10 มกราคม 2567 ท่านเจ้าคุณ พระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในวันข้างหน้า จึงสนับสนุนบริจาคทรัพย์ให้กับหน่วยงาน จำนวน 60,000 บาท จำนวน 12 หน่วยงานโดยแบ่งเป็นหน่วยงานละ 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาบายศรี, โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่, โรงเรียนบ้านสัตหีบ, โรงเรียนบ้าน กม.5 สัตหีบ, โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ, ศูนย์เด็กเล็กศรีดรุณา, โรงเรียนอนุบาลอธิษฐาน, โรงเรียนเกล็ดแก้ว, โรงเรียนบ้านอำเภอ, โรงเรียนบ้านขลอด, โรงเรียนสัตหีบ และสถานีตำรวจภูธรสัตหีบห ทั้งนี้ยังมอบสิ่งของอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็ก ๆ ในปีนี้

ภาพข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.