Header Ads

 


พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล (ด้วยเตโชธาตุ)วันขึ้นปีใหม่ ณ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่31เดือนธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล (ด้วยเตโชธาตุ)วันขึ้นปีใหม่ ณ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ จังหวัดนครราชสีมา 


เจ้าพิธีโหราพราหมณ์ 

โดย อาจารย์ อุตมะ ปภาภูธนะนันต์


พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล(ด้วยเตโชธาตุ) บูชาดาวนพเคราะห์ชั้นสูงต้อนรับปีมังกร เป็นปีแรก สะเดาะเคราะห์ดาวดวงร้าย 

เพื่อเสริมสิริมงคลเปิดดวงชะตาราศี ดาวมหามงคลประจำตน เปิดโชคเปิดลาภ เป็นวาสนาบารมี 


จุดเทียนมงคลจำนวน 1,198 องค์

 เทียนมหามงคลโบราณVVIP จำนวน 199 องค์  

เทียนมงคลโบราณ 999 องค์ 


เทียนทุกองค์นำเชื่อมเทียนชนวนหลัก ประจำดาวนพเคราะห์ ทั้ง 10 องค์ คลุมพิธี 


จึงขอเรียนชิญมา ณ โอกาสนี้ ขับเคลื่อนโดย Blogger.