Header Ads

 


ชลบุรี - คณะกรรมการมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ บ้านการุณยเวศม์

ที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง “มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ” มอบเงินสนับสนุนซุ้มอาหารซูชิและของรางวัล ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง “มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ” มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 8,100 บาท

พร้อมด้วยนายพัชรดล เดชดำรง ผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน และพนักงานท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับผู้พิการ ร่วมรับมอบและให้การต้อนรับ

สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะรับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยสถานคุ้มครองฯ จะนำมาฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสถานคุ้มครองฯ แห่งนี้มีที่พักรวม 11 อาคาร และมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญาและผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้พิการที่พักอาศัยและอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 385 คนปัจจุบันทางสถานคุ้มครองยังขาดแคลน ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้พิการ ที่อยู่ในความดูแลของของทางสถานคุ้มครองฯ อีกหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดและมีความจำเป็นมากในขณะนี้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ หากผู้ใหญ่ใจดี ต้องการที่จะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สถานคุ้มครองได้ตลอดในวันและเวลาราชการขับเคลื่อนโดย Blogger.