Header Ads

 


จบด้วยดี ไม่มีการปะทะ !! เวทีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 
จบด้วยดี ไม่มีการปะทะ  !! เวทีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 


        27 ธ.ค. 2566  การเปิดประชุมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม บริษัทกรีนแคร์ เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด และบริษัท มี พรีม เอ็นเนอร์ยี่ และ บริษัทพราวฟ้า พาวเวอร์  จำกัด อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่จะมาตั้งในนิคม อุตสาหกรรมไฮแทค ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27  ธ.ค. 2566  ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดขยะอุตสาหกรรมและเพิ่มความมั่นคงด้านไฟฟ้าของ จ.ปราจีนบุรีและประเทศ  และมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการและใกล้เคียง หน่วยงานราชการท้องถิ่น  สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

        การจัดเวทีการประชุม ทั้งหมด 3 เวที  ในวันที่ 26 – 27  ธ.ค. 2566 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมใน 3 เวที รวมกว่า 700 คน แม้ว่า จะมีเหตุการณ์การรวมตัวของประชาชนส่วนหนึ่ง กว่า 100 คน ในการคัดค้านโครงการฯหวั่นผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หวิดปะทะกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานประชุมในวันแรกของการประชุม (26 ธ.ค.2566 ช่วงเช้า ) แต่ก็มีการเจรจาพูดคุยโดยให้ผู้นำฝ่ายคัดค้าน และชาวบ้านได้เข้าไปร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นข้อกังวลใจ สอบถาม ตั้งคำถามต่อโครงการฯและมีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ตอบคำถามทุกข้อให้ประชาชนในเวทีรับฟังร่วมกัน พร้อมทั้งมีสื่อมวลชนไลฟ์สดเวทีการประชุมเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้มาที่เวที หรือประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เปิดเผยและโปร่งใส มีการบันทึกในเฟสบุ๊กและมีการแชร์ไปในสื่อต่างๆจำนวนมาก นับเป็ฯมิติใหม่และการสื่อสารที่ผ่านโซเชียลมีเดียเปิดกว้างให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถคอมเม้นท์ในการไลฟ์สดได้ด้วยเป็นหลักฐานและช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง   

                วันนี้(27 ธ.ค. 2566) เวทีรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนผู้เข้าร่วมตั้งคำถามจำนวนมากและมีการตอบจากฝ่ายโครงการฯ จนเสร็จสิ้น ครบทุกเวทีตามกระบวนการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีหน่วยงานราชการที่กำกับมาร่วมกำกับดูแลในทุกเวทีและรายงานครั้งนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานภาคราชการที่ตรวจสอบดูแลและมีมาตรการรองรับต่อไป เป็นอันว่าจบเวทีด้วยดี ขับเคลื่อนโดย Blogger.