Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จัดงาน “กินปู กินปลา ตกหมึก”

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชนบ้านแหลมฉบัง

 ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุนงาน “กินปู กินปลา ตกหมึก” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมชายหาดบ้านแหลมฉบัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และกิจกรรมงานเทศกาลอาหารทะเล “กินปู กินปลา ตกหมึก” เป็นกิจกรรมประจำท้องถิ่นของชุมชนบ้านแหลมฉบัง อีกด้วย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.