Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1/2567

 ที่ห้องประชุมแตรทอง 3 อาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567  โดยมีนางนวรส ใจดี ผู้อำนวยการกองการเงิน,นายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ ผู้อำนวยการกองการท่า นายกฤตเมธ ปราบพาลา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดการท่าเทียบเรือ  กรรมการและเลขานุการ คณะทำงานการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายวีรชาติ  เผยว่า การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังปกติจะมีการประชุมหารือกันทุก 3 เดือน โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง 3 สมาคม ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับประเด็นหารือหลักๆคือ การแจ้งความคืบหน้าในเรื่องการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น เช่น โครงการปรับปรุงผิวการจราจร ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังบริเวณถนนจากสี่แยกประตูตรวจสอบสินค้าที่ 1 ท่าเทียบเรือ A  รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการใช้งานของผู้ประกอบการขนส่ง


นอกจากนี้ยังเป็นการจัดให้ผู้ประการท่าเรือ กับผู้ประกอบการขนส่งได้มานั่งคุยกันถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้น  พร้อมทั้งเรื่องการบริหารพื้นที่และจัดการห้องสุขาภายในลานจอดรถบรรทุก 70 ไร่ (กลางทุ่ง) การขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ เข้า - ออก ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และการติดป้ายประกาศแจ้งเตือนการตัดหางลาก ภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงอุบัติเหตุภายในท่าเรือคือทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ยกระดับความปลอดภัย ต้องทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้การทำงานในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น   
ขับเคลื่อนโดย Blogger.