Header Ads

 


พระครูขันติเจ้าอาวาทวัดฝั่งหมิ่นต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายและรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้เปิดเผยและกล่าวว่าอาตมาขอกล่าวอาราธนาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่วัดฝั่งหมิ่นซึ่งได้เป็นเจ้าภาพสร้างวัตถุมงคลเพื่อจำหน่ายและยังหลงเหลืออีกจำนวนมาก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูขันติเจ้าอาวาทวัดฝั่งหมิ่นต.ริมกกอ.เมืองจ.เชียงรายและรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้เปิดเผยและกล่าวว่าอาตมาขอกล่าวอาราธนาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่วัดฝั่งหมิ่นซึ่งได้เป็นเจ้าภาพสร้างวัตถุมงคลเพื่อจำหน่ายและยังหลงเหลืออีกจำนวนมาก

ซึ่งวันนี้อาตมาฯจึงจะขอบอกเล่าถึงที่มาของการสร้างวัตถุมงคลต่างๆดังนี้วัดฝั่งหมิ่นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆเพื่อจำหน่ายหารายได้โดยวัตถุประสงค์จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศิลปพื้นบ้านไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ขึ้นและได้ทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้รวมระยะเวลา30ปีเต็มสำหรับการสร้างวัตถุมงคลในขณะนั้นเมื่อปีพศ.2536โดยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านจึงได้เดินทางมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยตัวท่านเองพร้อมด้วยพระเกจิต่างจากทั่วสารทิศและจากประเทศเพื่อนบ้านวัตถุมงคลที่ได้กำหนดสร้างในครั้งนั้นมีเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยและเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธซึ่งมีทั้งเหรียญโลหะและหยกฯแท้พร้อมกับพระผงปิดตาทำจากเนื้อว่านและพระประธานรุ่นสิงห์1เป็นต้นหลังจากได้จำหน่ายไประยะหนึ่งจนสามารถนำรายได้มาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ศิลปพื้นบ้านได้ตามวัตถุประสงค์แล้วก็ยังมีมีวัตถุหลงเหลืออีกจำนวนมากอาตมาจึงได้สอบถามไปยังหลวงพ่อคูณ(ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่)ว่าวัตถุมงคลที่วัดฝั่งหมิ่นที่หลวงพ่อคูณมาร่วมสร้างนั้นปรากฏว่ายังหลงเหลืออีกจำนวนมากจะทำอย่างไรดี!หลวงพ่อคูณจึงได้ให้คำแนะนำมาว่า“ตอนนี้กูยังไม่ตายก็เก็บไว้ก่อนหากกูตายเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาจำหน่ายสิเดี๋ยวราคาก็ทวีคูณและมีคนต้องการอีกเยอะ”….หลังจากหลวงพ่อคูณท่านแนะนำมาแบบนี้อาตมาจึงได้เก็บวัตถุมงคลทั้งหมดเข้าในกรุทั้งหมดทันทีพร้อมกับเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเมื่อนับมาถึงวันนี้ก็30ปีแล้ว

ดังนั้นถึงเวลาแล้วอาตมาจึงคิดว่าน่าจะนำออกมาจำหน่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการได้จับจองเป็นเจ้าของเพื่อนำเป็นทียึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นสิริมงคลกับชีวิตอาตมาเห็นว่าก่อนที่จะนำออกมาจำหน่ายจ่ายแจกอาตมาจะต้องทำพิธีบวงสรวงก่อนซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และจึงจะเปิดให้ยาทโยมและสาธุชนบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของต่อไป

***ประวัตการสร้างวัตถุมงคลต่างๆดังกล่าวเมื่อย้อนไปปีพศ.2536วัดฝั่งหมิ่นได้อัญเชิญทำพิธีและพุทธาภิเศกโดยเจริญพระพุทธมนต์และรายนามพระเกจินั่งปรกเพื่อแผ่เมตตาจิต

***ในครั้งที่1เมื่อวันที่8และวันที่9ธันวาคม2536โดยมีรายนามดังต่อไปนี้.***

1.หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อ.ด่านขุนทดจ.นครราชสีมา

2.พระวิสุทธาอธิบดีหลวงพ่อวีระวัดสุทัศน์เทพวนารามกทม.

3.พระครูสุนทรธรรมกิจหรือหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญจ.สมุทรสงคราม

4.พระครูวิเศษภัทรกิจหลวงพ่อทองใบวัดสายไหมจ.ปทุมธานี

5.พระครูภัทรวิริยะคุณหลวงพ่อถนอมวัดสุทัศน์เทพวนารามกทม.

6.พระครูสมุห์อวยพรวัดดอนยายหอมจ.นครปฐม

7.พระครูสันติธรรมมาพรหลวงพ่อบุตรวัดสันติธรรมาราม

8.พระครูสถิตภัทรธรรมหลวงพ่อบุญยืนวัดบุปผารามจ.เชียงใหม่

9.พระราชเจติยากิตหลวงพ่อไพบูลย์วัดพระธาตุหริภุญชัยจ.ลำพูน

10.พระครูมงคลคุณาธรหลวงพ่อคำปันวัดหม้อคำตวงจ.เชียงใหม่

11.พระครูวรวุฒิคุณ(ครูบาอิน)วัดฟ้าหลั่งจ.เชียงใหม่

12.พระครูสุภัทรสีลคุณ(ครูบาดวงดี)วัดท่าจำปีจ.เชียงใหม่

13.พระสุพรหมญาณเถรวัดพระธาตุศรีจอมทองอ.จอมทองจ.เชียงใหม่

14.ครูบาเทืองนาถสีโลวัดบ้านเด่นอ.แม่แตงจ.เชียงใหม่

15.พระอาจารย์สำเร็จคุตตาโกสำนักสงฆ์สำเร็จธรรมเทวาพรรพตบ้านปางแผนจ.เชียงใหม่

16.พระครูสุเมธกิตติคุณหลวงพ่อบุญชุ่มวัดเกาะวาลุการาม

17.พระอาจารย์มนตรีธมมเมธีวัดพระธาตุสุโทนอ.เด่นชัยจ.แพร่

18.พระครูเกษมวรกิจวัดถ้ำผาจมอ.แม่สายจ.เชียงราย

19.พระครูศรีรัตน์อโนทัยวัดดอนมนต์จังหวัดเชียงราย

20.พระครูกองคำจันทร์วันโนครูบากองคำวัดป่าคาอ.พานจ.เชียงราย

22.ครูบาแสงหล้าวัดพระธาตุสายเมืองประเทศพม่า

23.พระปัญญาฉาโรวัดพระเจ้ารากแข่งประเทศพม่า

24.ครูบาเหนือชัยขันติพโลสำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทองอ.แม่จันจ.เชียงราย

วินัยไชยสถาน/เชียงราย:

ขอความอนุนุเคราะห์ข่าวโดย:พระครูขันติพลาธร/เจ้าอาวาทวัดฝั่งหมิ่น/รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.