Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมอบข้าวสาร น้ำดื่ม

 


 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร  จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี โดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานอ่านสาร นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี 

และนายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาค อ่านสาร ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์  เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี 

ซึ่งมี ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ,รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ,หน่วยงานภาครัฐ ,กลุ่มเกษตรกร ,เกษตรกร ,องค์กรเกษตรกร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี โดยจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมอบข้าวสาร น้ำดื่มให้กับเกษตรกร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด และได้รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ รวมถึงค่านิยมร่วม และการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจให้เกิดความรักและศรัทธาในองค์กรของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเกษตรกรเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่แห่งกฎหมาย และเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการยึดมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนเกษตรกร รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะองค์กรสะท้อนปัญหา รักษา และคุ้มครองสิทธิเกษตรกรต่อไป---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายอภิชัย ฮั้วบางยาง ประธานเกษตรอินทรีย์สมุทรสาคร ---

  

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว ---

 

**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.