Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานฟางอัดก้อนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคอีสาน (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร)

 


วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานฟางอัดก้อนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคอีสาน (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร) โดยมีนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งปล่อยคาราวานฟางอัดก้อนฯ และนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ,ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ,ชมรมรถบรรทุกฟางก้อน ,ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ,หัวหน้าสำนักงาน และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง พร้อมด้วยหน่วยราชการในพื้นที่ เข้าร่วมปล่อยคาราวานฯ ในครั้งนี้

*การจัดกิจกรรมคาราวานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำฟางอัดก้อนไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับอุทกภัยในภาคอีสาน (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมกำลังแรง ในช่วงระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร เกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายมากกว่า 9,436 ครัวเรือน สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และชมรมรถบรรทุกฟางก้อน บริจาคฟางอัดก้อน จำนวน 6,000 ก้อน และน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด รวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ต่อไป


 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.