Header Ads

 


กิจกรรม “ไปรษณีย์อาสา พาทำดี”

 กิจกรรม “ไปรษณีย์อาสา พาทำดี” วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ฉัตรชัย อุดมพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 นาย ศรศิลป์ ปิ่นทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 พร้อมด้วย นาย สุรัตน์ พิบูลย์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครนายก เป็นตัวแทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งมอบน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานไปรษณีย์เขต 2 ไปรษณีย์จังหวัดนครนายก และที่ทำการในสังกัด ให้กับ “หลวงพี่ต่อ” พระครูปิยรัตนานุกูล เจ้าอาวาส วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก เพื่อมอบให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยวัยชรา ในจังหวัดนครนายก  ภายใต้กิจกรรม “ไปรษณีย์อาสา พาทำดี” ด้วยการนำศักยภาพด้านการขนส่ง ส่งสุข ส่งความห่วงใย สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยพลังจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชนในทุกๆโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ต่อไป


ข่าว : สุรชัย ใจบุญ

ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 13 สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.