Header Ads

 


จ.นราธิวาส ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอระแงะ


  วันนี้ (11 ต.ค.66) นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธานตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคน ซึ่งมีนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม


ภาพรวมอำเภอระแงะ จะประสบปัญหาอุทกภัยช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ปีถัดไป มีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก (ท่วมหนัก) 4 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านไทย บ้านย่อยตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส บ้านสาเมาะ ตำบลบองอ บ้านตราแด๊ะ ตำบลบาโงสะโต //น้ำท่วมปานกลาง 17 หมู่บ้าน//น้ำท่วมเล็กน้อย 15 หมู่บ้าน ขณะที่การจัดเตรียมสถานที่อพยพผู้ประสบภัย มีจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ วัดบ้านไทย สวนสาธารณะวัชระอุทยาน ตำบลตันหยงมัส //โรงเรียนบ้านบองอ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา มัสยิดดารุลนาอีม มัสยิดอ๊ะยาตรุสรีฟ มัสยิดราวฎอนตุลยันนะห์ ตำบลบองอ


นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำการประสานข้อมูลของพื้นที่ประสบอุกภัย โดยเฉพาะที่ท่วมซ้ำซาก รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่อพยพ ให้ทุก อบต.เตรียมไว้ด้วยโดยใช้มัสยิดเป็นหลัก เพื่อความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ ที่สำคัญการจัดทำแผน เครื่องมืออุปกรณ์ เครือข่ายการสื่อสารติดต่อกันในช่วงเกิดภัย การติดตามสภาพอากาศ ตรวจสอบปริมาณน้ำท่า/น้ำฝน เมื่อมีการแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังพื้นที่ริมคลองตันหยงมัส ทั้งนี้ให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


“...การเตรียมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อำเภอ กรมทหารพรานที่ 45 สภ.ระแงะ หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งด้านการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ กรณีหากเกิดเหตุจะระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนตามแผนที่กำหนดไว้ ในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้เตรียมเรื่องการเคลื่อนย้ายไว้ด้วย...”


พันเอก ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 กล่าวว่า ทางหน่วยฯ ได้ดำเนินการเตรียมการเบื้องต้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมสนับสนุนภารกิจของอำเภอระแงะ รวมถึงทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ มีการประสานข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกัน


ด้านนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (EARLY WARNING) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้เบื้องต้นด้วย ทั้งนี้จะมีการติดตั้งเครื่องเตือนภัย บริเวณสะพานริมคลองตันหยงมัส ช่วงต้นเดือนหน้า (พ.ย.66)


นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.