Header Ads

 


สุโขทัย-พระสงฆ์พุทธบุตรอาสาร่วมกู้ภัยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วม

 สุโขทัย-พระสงฆ์พุทธบุตรอาสาร่วมกู้ภัยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วม


ที่วัดเตว็ดใน (ป่าปลา) ม.4 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะสงฆ์กลุ่มพุทธบุตรอาสาจังหวัดสุโขทัย นำโดยพระมหากายสิทธิ์ (รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย) พระครูชัยรัตนบรรพต (รองเจ้าคณะ อ.ทุ่งเสลี่ยม) พระครูโสภิตธรรมสุนทร (เจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง) พระครูสุเมธ พัฒโนทัย (เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย) พระครู อัมพวันประภาท (เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม) พระครูประภาตธรรมมานันท์ (รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย) พระครูปลัดสารัตน์ สุภทโท (เจ้าอาวาสวัดเตว็ดใน) พระมหาวรานนท์ (เจ้าคณะ ต.ใหม่สุขเกษม) พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยเทพนิมิตรสุโขทัย  นำอาหารปรุงสุก ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย ตามโครงการ"สังฆานุเคราะห์ คลายทุกข์" ในอุปภัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ จำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 1,000 โหล ลงเรือพายแจกผู้ประสบอุทกภัยที่น้ำยังคงท่วมสูงในต.วังใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากพนังกันแม่น้ำยมแตก ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.