Header Ads

 


เรือเอก บรรณวิทย์เก่งเรียน ประธานบริหาร สถานีโทรทัศน์ ได้ให้เกียรติ มอบประกาศ แต่งตั้ง ฝ่ายบริหารรายการ Today News

 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566เวลา 16:30 น ณห้องรับรอง สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง 13 สยามไทยจังหวัดนนทบุรี พลเรือเอก บรรณวิทย์เก่งเรียน ประธานบริหาร สถานีโทรทัศน์ ได้ให้เกียรติ มอบประกาศ แต่งตั้ง ฝ่ายบริหารรายการ Today News แก่ นายวิเชียร ฤทธิ์ เมฆพร เป็น ผู้อำนวยการข่าว และนาย โกสินธ์ จินาอ่อน เป็น บรรณาธิการข่าว โดยมี

นายฐิติณัฐฏ์ ประจวบโชค อุป นายกสมาคม สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม เป็นตัวแทน สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม ในฐานะ ผู้ผลิตรายการข่าว ร่วมเป็น สักขีพยาน มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566เป็นต้นไป


ขับเคลื่อนโดย Blogger.