Header Ads

 


ฉะเชิงเทรา-ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตลาดเกษตรกร เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้บริโภคมาเลือกชื้อสินค้าเกษตร ที่ตลาดเกษตรกร โดยเกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
* ตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ยึดหลักจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรปลอดภัย GAP, เกษตรอินทรีย์ ,PGS , OTOP ,มาตรฐานการปรุงอาหารที่ดี ADVERTISEMENT ซึ่งสินค้าภายในตลาด ได้แก่ ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ พันธุ์ไม้ จำหน่ายโดยเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง  และมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสร้างอัตลักษณ์ตลาดเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาตลาดเกษตรกร ให้การพัฒนาสมาชิกตลาดเกษตรกรและสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกร ให้เป็นที่จดจำสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” ให้กับตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการยกระดับพัฒนาให้ตลาดเกษตรกร มีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าภายในตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป


---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายธนภัทร  เพียรพันธุ์  ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา---


ข้อมูลภาพข่าวโดย : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


/////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.