Header Ads

 


ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) ที่วัดป่าคำเม็ก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.
 ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)  ที่วัดป่าคำเม็ก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.

         เมื่อเวลา 13:00 วันที่ 8 กันยายน 2566 ที่วัดป่าคำเม็ก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.คณะสงฆ์อำเภอหนองพอกร่วมกับส่วนราชการ/ สภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ผู้สูงอายุ /กลุ่มแม่บ้าน สถานศึกษาและพุทธศาสนิกชนตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) ในช่วงฤดูกาล เข้าพรรษา

         โดยมีกิจกรรม ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เกจิหลายองค์โดยมีพระเดชพระคุณท่านพระครูอรุณศิริวัฒน์เจ้าคณะอำเภอหนองพอกซึ่งท่านให้ความเมตตามาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์  และพระครูบูรพาธรรมบัณฑิตปัณฑิโตรองเจ้าคณะอำเภอหนองพอกวัดหนองบุงบูรพารามให้ความเมตตามาร่วมในงานครั้งนี้พร้อมแสดงธรรมเรื่องเมตตาธรรมค้ำจุนโลก  องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดีแล้ว 

         พระมหาธนะศักดิ์มหาปุญโญเจ้าคณะตำบลผาน้ำย้อยมพร้อมผุู้นำชุมชนกำนัน/ผุ้ใหญ่บ้าน/ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมจัดทำโรงทานแจกจ่ายแก่ผุ้ทีมาร่วมธรรมสัญจรในวันนี้ นายพัสกร  ธนแสนไทยนายอำเภอหนองพอกได้ถวายผ้าไตรพระครูอรุณศิริวัฒน์เจ้าคณะอำเภอหนองพอกหลังจากเสร็จการถวายแล้วก็เป็นการเทศนาธรรม เรื่อง"ผล" การทำบุญบำเพ็ญกุศลในการทำความดี  

สามารถ  จำป่าหวาย/ข่าว-ภาพ

0650934465ขับเคลื่อนโดย Blogger.