Header Ads

 


ปทุมธานี รอง ผวจ.ปทุมฯชวนเช็คอินที่เดียว กินเที่ยวทั้งปทุม ในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

 ปทุมธานี รอง ผวจ.ปทุมฯชวนเช็คอินที่เดียว กินเที่ยวทั้งปทุม ในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

     วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องอารีน่า โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท เซียร์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี , นายปกรณ์พัฒน์  เทพเอื้อตระกูล รองนายกสมาคมส่งเสริมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวงาน “เช็คอินที่เดียว กินเที่ยวทั้งปทุมฯ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดปทุมธานี

     ในงาน เช็คอินที่เดียว กินเที่ยวทั้งปทุมฯ เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2566  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดผ่อนคลายลงและเตรียมพร้อมเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น/ และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)  การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา รายได้จากการท่องเที่ยวภายในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) จังหวัดปทุมธานี ได้รวบรวมไว้ทั้งอาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ อาหารดั้งเดิมของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน อาหารพื้นบ้าน  อาทิ ข้าวแช่มอญเมืองปทุมธานี  ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด ข้าวยำสมุนไพร วุ้นดอกบัว เมี่ยงคำดอกบัวข้าวเกรียบมอญโบราณ ทอดมันหน่อกะลา ข้าวเกรียบกองถ่าย ปลาดุกแดดเดียว ขนมเบื้อง 

      นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น อาหารเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นต่างๆ อันจะส่งผลทำให้การท่องเที่ยว ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับวัตุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชนสู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากขึ้น ผ่านช่องทาง social media ต่างๆ โดยมีเป้าหมายว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล  ติดกับกรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา  มีศักยภาพความหลากหลาย  ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ  มีการผสมผสานกันทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เชิงวัฒนธรรม  เชิงเกษตรและวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่าย  ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรม  และอาหารการกินที่ผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์  ซึ่งทำให้เกิดความ หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ กลุ่มที่ 2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม และ กลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวแบบสบายๆ สไตล์ปทุมธานี  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้น อาทิ สวนสัตว์ คลองหมายเลข 3 เป็นต้น.ขับเคลื่อนโดย Blogger.