Header Ads

 


ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ขามสะแกแสง นั่งรถบัสมายื่น สน.พระราชวัง

 ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ขามสะแกแสง นั่งรถบัสมายื่น สน.พระราชวัง


วันที่ 14-9-2566 ชาวบ้านกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ขามสะแกแสง นั่งรถบัสมายื่น สน.พระราชวัง เพื่อขอให้ทางสำนักพระราชวังลงไปตรวจสอบแล้วหาทางแก้ไข


นางสาว สุชาดา มุ่งยุดกลาง ผู้เสียหายมายื่นหนังสือ เล่าว่า วันนี้เดินทางมา สน.พระราชวัง เพื่อยื่นเรื่องตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งมอบให้กับสำนักพระราชวัง อยากให้ทางสำนักพระราชวังลงไปตรวจสอบ เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานขยะ ผู้เสียหายหมื่นกว่าคนหลายอำเภอ ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามท้องไร่ท้องนา ประชาชน มีอาชีพเกษตรกร และเลี้ยงสัตว์สภาพภูมิอากาศ ค่อนข้างแห้งแล้ง บางครั้ง ฝนทิ้งช่วง แห้งแล้งติดต่อกันถึง 2-3 ปี ไม่มีสายน้ำชลประทานไหลผ่าน ถ้าหากโรงงานไฟฟ้าขยะ ติดตั้งขึ้นได้จริง โรงงานไฟฟ้าขยะต้องใช้น้ำหมุนเวียนในระบบปริมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน หากมีการสูญเสีย น้ำคิดเป็น 10% ก็ต้องเติมน้ำเข้าระบบอย่างน้อยวันละ 200,000 ลิตร ซึ่งก็ต้องใช้น้ำในคลองหญ้า ร่วมกับประชาชนของเรา ครองหญ้า เป็นน้ำสายเล็กๆสายเดียวที่ไหลผ่าน ตำบล พะงาด ประกอบกับอำเภอ ขามสะแกแสง ไปอำเภอที่ไม่มีปัญหาขยะ ประชาชนอาศัยอยู่ในชนบทสามารถจากการขยะในครัวเรือน ของตนได้ มีการบริหารจากการ เก็บขยะเพียง 2 แห่งเท่านั้น พวกเรา และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้พยายามเดินทางไปขอความช่วยเหลือจาก นายก อบต.เมืองคง นายก อบต.พะงาด ในอำเภอ ขามสะแกแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา หลายครั้งแต่ไม่มีหน่วยงานใดสนใจให้ความช่วยเหลือเลย พวกเราเลยเดินทางมาที่ สน.พระราชวัง เพื่อยื่นเอกสารเพื่อให้สำนักพระราชวังได้เข้าไปช่วยเหลือ ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

เอกรินทร์  เสถียรมล ถ่ายภาพ

ฐิติณัฏฐ์  ประจวบโชค รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.