Header Ads

 


นนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาในวันระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

 นนทบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาในวันระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์

    วันที่ 9 กันยายน 2566เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และสดุดีเกียรติคุณ ท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ เนื่องในวันที่ระลึกท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ประจำปี 2566  เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ นามเดิม พุ่ม เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งสูงสุดของขุนนาง (ข้าราชการ) ไทยในสมัยนั้น คือตำแหน่งสมุหพระกลาโหม เมื่อ พ.ศ. 2438 นอกจากจะเป็นข้าราชการที่กล้าหาญ ซื่อตรงจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์แล้ว ท่านยังเป็นบุคคลที่ใจบุญใฝ่ในธรรมะ มีเมตตากรุณา เมื่อครั้งที่ท่านมาทอดกฐิน ณ วัดบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ท่านทราบว่าพระครูศีลาภิรมต้องการเงินสร้างโรงเรียน ท่านจึงบริจาคเงินจำนวน 100 ชั่งสร้างอาคารหลังแรกขึ้นได้รับการขนานนามว่า โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี จึงถือได้ว่าท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์นอกจากจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของประเทศแล้วท่านยังเป็นผู้ให้กำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งแรก ของจังหวัดนนทบุรีด้วย


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.