Header Ads

 


นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566

 นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566

      วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 9:15 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566” โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

            เทศบาลนครนนทบุรี ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทาน ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเรือสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 32 ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพายแบ่งเป็น

- 55 ฝีพาย ก.1 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 300,000 บาท

- 55 ฝีพาย ก.2 ชิงถ้วยนายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกรัฐมนตรี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 100,000 บาท

2.ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย แบ่งเป็น

- 30 ฝีพาย ก.1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 150,000 บาท

- 30 ฝีพาย ก.2 ชิงถ้วยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน60,000 บาท

นอกจากนี้เทศบาลนครนนทบุรียังร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทเดี่ยวบุคคล ชิงด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท 

2.ประเภททีม 5 คน ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 25,000บาท

ในการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ได้แก่

1 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร

3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4 บริษัท ธนาคารกรุงไทย มหาชน จำกัด สำนักงานเขตนนทบุรี

5 บริษัท โตโยต้า นนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

6 บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

7 กรมเจ้าท่า สาขานนทบุรี

8 บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา

9 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

10 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

11 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

12 บริษัท โลหวัฒน์ สตีล จำกัด

13 ทีมกิจกรรม (บริษัท โอสถสภา)

14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานนทบุรีภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.