Header Ads

 


ชาวท่าตะโก ร่วมใจสืบสานประเพณีแห่งเทียนจำนำพรรษา

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ที่ศูนย์ท่ารถ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในงานแห่เทียนพรรษาของอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางอำเภอท่าตะโก ร่วมกับสภาวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของอำเภอ ร่วมกันจัดงานขึ้น โดยมีการจัดตกแต่งเทียนพรรษานำมาประกวดแข่งขัน ในขบวนแห่มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจำนวน 18 ขบวน ทั้งนี้ชาวอำเภอท่าตะโกได้สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษามาไม่น้อยกว่า 40 ปี ซึ่งปีนี้ขบวนแห่ยาวมาก โดยขบวนแห่ต้นเทียนจำพรรษา จะเริ่มจาก ศูนย์ท่ารกอำเภอท่าตะโก แห่ไปตามถนนรอบตลาดเทศบาลท่าตะโก ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร แต่ละกระบวนแห่มีวงพาเหรดนักเรียน มีกลองยาว  แห่นำ มีกลุ่มชาติพันธ์ ชาวบ้านประชาชน เต้นรำกันสนุกสนาน ปีนี้ถึงขนาดหัวขบวนถึงที่ว่าการอำเภอท่าตะโก ท้ายขบวนยังไม่ออกจากศูษย์ท่ารถท่าตะโกเลย ซึ่งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จะมีมาจากหน่วยงานราชการ เทศบาลตำบล อบต. รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันจัดตบแต่งต้นเทียนรถแห่เทียนพรรษากันอย่างสวยงาม และกิจกรรมวันนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนของอำเภอท่าตะโก ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เป็นประเพณีอันดีงามของไทยได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีนี้ให้คงอยู่ตลอดไป🐅🐅ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240 🐅🐅
ขับเคลื่อนโดย Blogger.