Header Ads

 


เมืองสี่แคว จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ จากนั้นประธานในพิธี ได้ลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมานางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำพสกนิกร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ จากนั้นเยี่ยมชมบูธนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร และการให้บริหารต่างๆของหน่วยงาน โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตร รวมไปถึงฟื้นฟูเกษตรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์บก โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และการฝึกอบรมความรู้การเกษตรควบคู่กันไปด้วย🦋🦋ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240 🦋🦋
ขับเคลื่อนโดย Blogger.