Header Ads

 


🎎อ.ลาดยาว จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5🎎

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 08:45 น  นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานในพิธี บวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมญานามว่า "สมเด็จพระปิยะมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" โดยมี นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบcลลาดยาว พ.ต.อ.อาณุ ปิ่นทอง ผกก.สภ.ลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  และประชาชนชาวอำเภอลาดยาว เข้าร่วมพิธี  ช่วงเช้าจะมีวิธีทางสงฆ์ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จากนั้นถวายเครื่องราชการและพุ่มดอกไม้สดถวายมาลัย จุดเทียนเบิกฤกษ์ เบิกชัย และบูชาดวงทิพย์วิญญาณที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง โปรยข้าวตอกดอกไม้มงคลที่เครื่องสักการะบวงสรวง หลังจากนั้นพราหมณ์เข้าทำพิธี พร้อมทั้งถวายบายศรีสักการะ พร้อมกับมีการรำบวงสรวงถวายราชสดุดีของคณะนางรำอำเภอลาดยาว จำนวน 24 คน ทั้งนี้ การจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ของอำเภอลาดยาว เพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ ทรงเป็นที่รักยิ่ง แห่งปวงชนและเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอลาดยาวต่อไป🐜🐜ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952🐜🐜
ขับเคลื่อนโดย Blogger.