Header Ads

 


มอบน้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็น ให้กับผู้ประสบวาตภัยที่วัดนาหิน ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน

 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. น.ส. ชฏาพร จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าน่าน ร่วมกับ ร้านทะเลสดปางค่า-เขาน้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(สำนักงานน่าน) , บริษัทสินธานี จำกัด (สาขาน่าน) เพจเมืองน่านวันนี้, ข่าวน่านเศรษฐกิจ ,สถานีวิทยุกาดน่าน FM 88.25 Mhz และ วส.นน.มจร.น่าน , ชมรมสิงห์ธรรมจักร มจร.น่าน, นส.ทศพร คงเจริญ ตัวแทนสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน และเครือข่าย มอบน้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็น ให้กับผู้ประสบวาตภัยที่วัดนาหิน ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน


โดยมีนายมานพ พรมมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภายในพื้นที่ที่ประสบภัยต่อไปขับเคลื่อนโดย Blogger.