Header Ads

 


โรงเรียนนราธิวาสการบริบาลจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมให้คนในพื้นที่ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น

โรงเรียนนราธิวาสการบริบาลจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมให้คนในพื้นที่ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น

ที่บริเวณหาดนราทัศน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนนราธิวาสการบริบาล โดยมีน.อ.กาจ บุญวิทยา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.นราธิวาส นางสาวอุบล จินา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล นางปาตีเมาะห์ โยสะ ผู้บริหารการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากจะให้คนในพื้นที่ ได้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด โดยในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ห่างไกลจากการดูแลสุขภาพ และหันหน้าเข้าหายาเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชน ก็จะมีเรื่องยาเสพติดมากขึ้น และเรื่องสุขภาพที่น้อยลง ซึ่งทางโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล จึงอยากจะเห็นคนในพื้นที่มีการรักสุขภาพมากขึ้น เลยจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ หันมาออกกำลังกายมากขึ้น ในรูปแบบการเดินวิ่ง หรือการเดินผ่อนคลาย และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

โดยทางโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล เป็น โรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวอุบล จินา ผู้ได้รับใบอนุญาต ในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยได้เปิดหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีเด็กเล็กมากขึ้น และผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น การดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน ทางโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล จึงได้ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ และผู้มีความรู้ ในเรื่องของการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ด้านนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีประชาชนจำนวนมากสนใจในเรื่องการรักษาสุขภาพ และยังป้องกันในเรื่องของยาเสพติดที่จะเข้ามาในชุมชนด้วย ดังนั้นกิจกรรมเดิน-วิ่งต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทางโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้คนในพื้นที่ มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้กิจกรรม เดินวิ่งต้านภัยยาเสพติดเข้ามาบำบัดจิตใจ ให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและอยากร่วมกิจกรรมในรูปแบบนี้ ซึ่งแสดงถึงความรักสุขภาพและพร้อมจะเดินห่างจากยาเสพติด

ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ถ้าพวกเราทุกคนให้ความร่วมมือ และตระหนักถึงสุขภาพและพิษภัยของยาเสพติด ทำให้หลายหน่วยงาน รวมถึงโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล อยากจะให้คนในพื้นที่ มีสุขภาพที่ดีขึ้น และที่สำคัญ คนในพื้นที่ก็พยายามที่จะแสดงถึงความที่อยากจะให้ลูกหลานของเราตระหนักถึงในเรื่องของการรักษาสุขภาพและห่างไกลยาเสพติดเช่นกัน

นราธิวาส-ข่าว นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
    
ขับเคลื่อนโดย Blogger.