Header Ads

 


ปราจีนบุรี ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ให้แก่เด็กๆ โดยมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและมีภาวะสายตาผิดปกติ

 ปราจีนบุรี ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ให้แก่เด็กๆ โดยมุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและมีภาวะสายตาผิดปกติ

วันที่ 24 พ.ค.66 เวลา 09.00น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรมการบริหารแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้เป็นประธานในพิธี กิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชน ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ใน " โครงการแว่นตาเพื่อน้อง" ณ.โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ม.4 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 

โดยทางห้างแว่นท็อปเจริญได้จัดโครงการแว่นตาเพื่อน้องได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล และเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คน ให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยางเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจน เนื่องจากยังพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 18 ปี คือปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้จะพบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ใช้สายตาในการมองระยะใกล้มากขึ้น ทางการอ่านหนังสือ การสัมผัสกับเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ โดยมักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน โดยโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาว
โครงการแว่นตาเพื่อน้องจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและประสานงานกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง "เพราะสายตาที่ดีคือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต" เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือ คุณภาพครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือเด็กๆ ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ที่พบว่ายังประสบปัญหาด้านสายตาและต้องได้รับการตรวจสุขภาพสายตาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เด็กๆมีแว่นสายตาที่เหมาะสมกับค่าสายตาไว้ใช้ในการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ครั้งนี้มีนักเรียนได้เข้าร่วมรับแว่นตาในครั้งนี้ทั้งหมด 6 อำเภอ คือ อ.บ้านสร้าง 3 โรงเรียน , อ.ประจันตคาม 7 โรงเรียน ,อ.ศรีมโหสถ 2 โรงเรียน , อ.ศรีมหาโพธิ 1 โรงเรียน , อ.กบินทร์บุรี 23 โรงเรียน , อนาดี 7โรงเรียน

ทางด้านนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าว่า ทางแว่นท็อปเจริญได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีสานตาที่ดี ถ้าเด็กมีปัญหาทางด้านสายตาก็จะมีผลต่อการศึกษาของเขา ถ้าเขามีสายตาที่ดีโดยการที่ได้แว่นที่เหมาะกับสายตาเขาก็จะสามารถเรียนหนังสือได้ดี สำหรับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารปัญหาสายตาก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของสังคมไทยที่มีโอกาสทำให้เด็กเกิดภาวะปัญหาสายตา คือ โรคตาขี้เกียจได้การวัดสายตาสามารถตรวจพบโรคสายตาขี้เกียจในเด็กกลุ่มต่างๆได้ เพื่อทำการรักษาใน้ด็กกลุ่มนี้เพื่อให้ได้แว่นตาเพื่อรักษาเบื้องต้นของโรคตาขี้เกียจได้ เรามีโครงการแว่นตานี้มานานแล้วทุกๆ 2 เดือนเราจะออกไปตามพื้นที่ถิ่นทุรกันดารตามตารางที่จัดไว้ ไปวัดสายตาให้กับเด็กในกลุ่มอายุ 8 -15 ขวบ ครั้งละ 500 คน เราจะไปทั่วประเทศ

นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับแว่นตาทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เรียนหนังสือได้ดีขึ้น ทำให้ประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน

โครงการแว่นตาเพื่อน้องครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือน เดือน กรกฎาคม ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
และ อ.รัตภูมิ จ .สงขลา 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.