Header Ads

 


มทภ.4 เดินหน้า “ศานติ สานต่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเสน่ห์ชายแดนใต้ คนร่วมงานเต็มเพียบ
มทภ.4 เดินหน้า “ศานติ สานต่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเสน่ห์ชายแดนใต้  คนร่วมงานเต็มเพียบ


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการ “ศานติ สานต่อ ชายแดนใต้เพื่อความสันติสุข “ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวมุสลิม เข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งกันและกัน ก่อเกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาส, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันแต่งกายชุดท้องถิ่นสีสันสวยงามมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ด้วยความตั้งใจที่อยากจะอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และสื่อความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้รับรู้ผ่านสื่อมวลชนและพลังของคนในพื้นที่


ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดิเกฮูลู (มลายู) การแสดงรำโนราห์ รำพัดจีน ประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน การแสดงกลองยาวที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงอานาซีด และประกวดการแต่งกายชุดมลายูประจำถิ่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอจะแนะ, อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอสุไหงปาดีตามลำดับ นอกจากนี้การแสดงดนตรีจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ซุ้มอาหารที่หลากหลายได้รับความสนใจจากประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดมลายูท้องถิ่นสร้างสีสันให้งานในครั้งนี้ 


พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวขอบคุณ คณะจัดงานจังหวัดนราธิวาสที่ให้ความสำคัญ ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเยาวชนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาได้มีความเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งกันและกัน เกิดความรักความสามัคคี ลดความขัดแย้งและเคารพความเห็นต่าง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ให้สังคมภายนอกได้รับเห็นความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข วันนี้ผมดีใจที่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจกิจกรรมนี้ และได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกันสืบสานประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่ในพื้นที่ตราบนานเท่านาน


 นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.