Header Ads

 


กองทัพเรือ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก ครั้งที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กระตุ้นให้กำลังพลใส่ใจดูแลสุขภาพ


           วันที่ 30 พ.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุก ครั้งที่ 2 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ตลอดจนลูกจ้างกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ และบริเวณใกล้เคียงที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมฯ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่คณะทำงานฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างครอบคลุมทุกระบบ และเป็นการกระตุ้นให้กำลังพลรักษาสุขภาพให้พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะจัดกิจกรรมนี้ในทุกพื้นที่ของกองทัพเรือต่อไป อันเป็นไปตามนโยบายผู้บัญขาการทหารเรือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.