Header Ads

 


🐅🐅ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานมอบรถวีลแชร์โครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ที่จังหวัดนครสวรรค์🐅🐅

      🍒🍒 วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่ณ หอประชุมเจ้าพระยา วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะ เดินทางมาร่วมพิธีฯในครั้งด้วย            โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย                  จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำโครงการ "รถเข็นนั่ง ปันสุข" ขึ้น โดยได้มีการสำรวจผู้ที่มีความจำเป็น ต้องใช้วีลแชร์ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวีลแชร์ เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติ ในการแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง รวมถึงเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร อีกทั้งยังช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์ แก่ประชาชนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ และมีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว ให้สามารถได้ประกอบ ภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต ประจำวันได้อย่างปกติสุข และเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยชมรม แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ จำนวน 503 คัน และได้จัดพิธีมอบรถวีลแชร์ โครงการ "รถเข็นนั่ง ปันสุข" ในวันนี้ โดยได้มอบให้กับอำเภอต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 อำเภอ🐅ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ ​0619782952​🐅
ขับเคลื่อนโดย Blogger.