Header Ads

 


นครนายก – พิธีปล่อยแถวดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 นครนายก – พิธีปล่อยแถวดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก จัดพิธีปล่อยแถวดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกจราจรช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566


ที่บริเวณลานหน้ากองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกจราจรช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมีพล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ ปลื้มจิตร์ ผู้กำกับอำนวยการภูธรจังหวัดนครนายก กล่าวราย โดยมีกำลังพลทุกภาคส่วน ข้าราชการตำรวจ,ทหาร,ป้องกันจังหวัดนครนายก จำนวน 120 นายเข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวฯ

ด้วยขณะนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ 2566 ซึ่งเทศกาลดังกล่าวถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องปวงชนชาวไทย เพราะจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติพี่น้องและสังสรรค์กันในครอบครัว จังหวัดนครนายกเองก็ไม่ต่างกันคงมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายก ที่ไปทำงานใน็พื้นที่อื่น เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวรวมถึงพี่น้องประชาชนจากต่างพื้นที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยว ตามสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดนครนายก อาทิเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชล น้ำตกสาริกา วังตระไคร้ วัดมณีวงค์ เป็นต้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาได้


สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 2 จึงได้มีข้อสั่งการให้มีการปล่อยแถว ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกจราจร ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยมีจุดมุ่งหมายให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกด้านการจราจรและรู้สึกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.