Header Ads

 


เลือกตั้ง 66 “พรรคไทยเป็นหนึ่ง” จับได้เบอร์ 33 ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี
 เลือกตั้ง 66 “พรรคไทยเป็นหนึ่ง” จับได้เบอร์ 33 ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี

 วันที่ 4 เม.ย. 2566 เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการเพื่อจับสลากหมายเลขพรรคการเมือง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. จะถือว่ามาพร้อมกัน หากตกลงลำดับกันไม่ได้ ต้องเข้าสู่การจับสลาก โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นผู้ชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆ โดยมีพรรคการเมืองมาลงทะเบียนรวม 49 พรรค รวมทั้งพรรคไทยเป็นหนึ่ง โดยการนำของนายนิธิพัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์ หัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งสำหรับวิธีการจับฉลากนั้น นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. จะเป็นผู้สุ่มจับสลาก เพื่อให้ทราบว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นพรรคที่ได้ขึ้นมาจับสลากหมายเลขเป็นพรรคแรก และเรียงลำดับกันไป ผู้ที่จะจับสลากจะต้องเป็นหัวหน้าพรรค หรือผู้ที่หัวคำหน้าพรรคมอบหมาย โดยพรรคไทยเป็นหนึ่ง นายนิธิพัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์ หัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งเป็นผู้จับสลากเอง และได้หมายเลขที่ถือว่าเฮง เพราะจับได้เลข 2 ตัว แต่เป็นเลขเบิ้ลหมายเลข 33 ซึ่งหมายเลข 33 นั้นมีความหมายว่า หัวหน้าทีมสามารถประสบความสำเร็จ ยอดเยี่ยมในทุกตำแหน่งที่พวกเขามีบทบาท เป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและผู้รับผิดชอบ มีอิทธิพลมากและถือเป็นเลขแห่งคุณธรรมสากล ความสำคัญของหมายเลข 33 คือเวทย์มนต์ความรับผิดชอบสติปัญญาและความแข็งแกร่ง เนื่องจากตัวเลขนี้มีพลังงานเฉพาะในตัวเอง คนที่มีหมายเลขทูตสวรรค์นี้มักจะมีแรงมาก (ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ) และพวกเขามีความรับผิดชอบมาก พวกเขามีความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์และทำงานได้ดีไม่ว่าพวกเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามความสำคัญของหมายเลข 33 ก็คือ มีความรัก ความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และพวกเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่น ความบริสุทธิ์ใจเป็นคุณธรรมสูงสุดในหมู่ผู้คนผู้ที่สามารถช่วยผู้อื่นกระทำการอันทรงพลังที่สุดของทั้งหมด ชอบช่วยเหลือชุมชน  และบ่อยครั้งที่หมายเลข 33 ดำรงตำแหน่งสูงในสังคมไม่ใช่เพราะต้องการอำนาจเงินหรือสถานะทางสังคม แต่เป็นเพราะพวกเขาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง พวกเขาคิดว่าอาชีพของพวกเขาเป็นเส้นทางที่ชอบธรรมของพวกเขานายนิธิพัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์ หัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่ง หลังจากที่พรรคฯ จับได้เบอร์  33 กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่โล่งแจ้ง เพราะเลขนี้เป็นเลขคุณธรรม ผู้นำจะประสบผลสำเร็จ และที่สำคัญมีความรัก ความเมตตา ชอบช่วยเหลือผูอื่น 

"พรรคฯ ของเราเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ก่อตั้งที่จังหวัดนครสวรรค์มีหัวหน้าพรรคเป็นคนในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นผมจึงมั่นใจน่ะ ในจังหวัดนครววรรค์เราต้องได้ ส.ส. อย่างแน่นอน"

พร้อมโชว์นโยบายของพรรคฯ อาทิ การตั้ง 10 มหานครตามหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอ มีความพิเศษทางด้านต่างๆ ตามศักยภาพ และวัฒนธรรมในพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะ "พัทยามหานคร" จะเน้นเรื่องของความบันเทิงและการท่องเที่ยว ส่วน"เชียงรายมหานคร, มุกดาหารมหานคร แลแม่สอดมหานคร" นั้น จะเปิดเป็นมหานครแห่งคาสิโนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ และนโยบายเอาใจคนรุ่นใหม่ จัดตั้งสถานบันเทิงในเขตโซนนิ่งให้เปิดถึง 02.00 น. พร้อมให้เด็กอายุ 18 ปี สามารถเข้าสถานบันเทิงได้ รวมทั้งนโยบายการช่วยเหลือการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งแหล่งน้ำ และราคาพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรถือเป็นหัวใจหลักสำคัของประเทศ ซึ่งทางพรรคไทยเป็นหนึ่งได้รวมคนระดับท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง หัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งกล่าวอย่างมั่นใจในนโยบายของพรรคฯ ว่าจะส่งผลให้ทางพรรคได้ 10 ตำแหน่งทางการเมืองและรัฐมนตรีช่วยในการเข้าร่วมรัฐบาล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.