Header Ads

 


💥เปิดแล้วยิ่งใหญ่ “ชอนตะวันเกมส์” การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5💥

        🐅 วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ คุณดารณี ลิขิตวรศักดิ์รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” โดยมีดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯในครั้งนี้ด้วย ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัด นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวัน เกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2566​ ณ จังหวัดนครสวรรค์โดย แต่ละจังหวัดได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนามจังหวัดครบทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา บุคลากรทางด้านกีฬารวมถึงมีการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานครบทุกด้าน จังหวัดนครสวรรค์ได้ทุ่มเท เตรียมงาน และมีความพร้อมในการจัดการ แข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ได้มีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้การการกีฬา แห่งประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนสนับสนุน งบประมาณการจัดการแข่งขันในระบบสิทธิประโยชน์กลางให้กับเจ้าภาพใน ครั้งนี้จากนั้นกองทัพนักกีฬา ทั้ง 5 ภาค 77 จังหวัด ได้เดินขบวนพาเหรดของแต่ละจังหวัด จากนั้น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนจัดการแข่งขัน ต่อมาได้กล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสิน  และสุดท้ายเป็นการเข้าสู่พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยขบวนอัญเชิญไปพระฤกษ์ นำโดยนางสาวชุติ​พร​ เ​ส​ชัง​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจุดที่คบเพลิงของนักกีฬาวิ่งคบเพลิง หลังจากนั้น นักกีฬาวิ่งคบเพลิง จะวิ่งคบเพลิงเพื่อไปจุดต่อยังกระถางคบเพลิง ซึ่งถือเป็นการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” อย่างเป็นทางการ 🥁🥁ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952, 🥁🥁
ขับเคลื่อนโดย Blogger.