Header Ads

 


นครนายก – พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดนครนายก

 

นครนายก – พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดนครนายก

สำนักงานป้อฃกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก

ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครกู้ภัยฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ประธานในพิธี รับมอบงบประมาณละสิ่งขิองสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนการปฎิบัติงานของศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พร้อมกล่าวเปิดศูนย์ฯและตีฆ้อง เป็นสัญญาณเปิดศูนย์ฯ และโบกธง เพื่อเป็นสัญญาณในการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยดังกล่าว


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.