Header Ads

 


อายุตม์"เตรียมเปิด"พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์" 19 พ.ค.นี้

 
"อายุตม์"เตรียมเปิด"พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์" 19 พ.ค.นี้


วันที่ 21 เม.ย. ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มอบหมายให้ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ โดยมี ดร.นัทธี จิตสว่าง อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และที่ปรึกษาพิเศษ TIJ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 


โดยที่ประชุมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566  นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ตั้งอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร สวนรมณีนาถ กทม. ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 ต่อมามีเหตุให้ต้องปิดการแสดงไปนานเกือบ 10 ปี 


เมื่อนายอายุตม์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงมีนโยบายว่าจะเปิดพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชมอีกครั้งกรมราชทัณฑ์ ได้รวบรวมวัตถุเกี่ยวกับการลงโทษและวัตถุโบราณจากเรือนจำ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ประวัติและวิวัฒนาการงานราชทัณฑ์ การลงโทษและการประหารชีวิตของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงเครื่องพันธนาการ เครื่องลงทัณฑ์สมัยโบราณ เอกสารวัตถุโบราณ เช่น วิธีการทรมาน สมัยโบราณ,ภายถ่ายเรือนจำ,การประหารชีวิต,ภาพเพชฌฆาต อาวุธปืนที่ใช้ในการประหารชีวิตนักโทษหุ่นจำลองแสดงการประหารชีวิต, หลักประหารที่เคยใช้งานจริง จำลองการประหารชีวิตสมัยโบราณ ทั้งตัดคอและยิงเป้า เครื่องแบบผู้คุมและนักโทษสมัยก่อน ฯลฯ เพื่อให้ประวัติศาสตร์ของไทยที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านราชทัณฑ์ของประเทศสูญหายไป 


ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ดำเนินการจัดนิทรรศการเปิดแสดงให้ประชาชนได้เรียนรู้วิวัฒนาการด้านการลงทัณฑ์และงานราชทัณฑ์ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยย้ายมาตั้งแสดง ณ กรมราชทัณฑ์ เลขที่ 222 ถนนนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.