Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินการด้านพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูปจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัทพาวเวอร์อโกรเทค(ประเทศไทย)จำกัด บริษัทรีสยามพัฒนา สตาร์ช จำกัด และบริษัทเอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด ในความร่วมมือดำเนินการด้านพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูป​

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ทคี่ห้องประชุม Grand Ballroom โรงแรม 42C(โฟล์ทูซี) เดอะซิคโฮเต็ล นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัทพาวเวอร์อโกรเทค(ประเทศไทย)จำกัด บริษัทรีสยามพัฒนา สตาร์ช จำกัด และบริษัทเอจีอี อกริ เทรดดิ้ง จำกัด ในความร่วมมือดำเนินการด้านพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในการลงนามฯในครั้งนี้ โดยในการลงนามฯในครั้งนี้เป็นการจับมือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 549,477 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 1,413,537 ตัน/ปี ราคาขายในปัจจุบัน 2,700 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,816 ล้านบาท/ปี แต่ถ้าหากสามารถเพิ่มผลผลิตก็จะสามารถเพิ่มขึ้นเป็น1.9 ล้านตัน/ปีถ้าเกษตรกรใช้เทคโนโลยีรวมถึงวิธีการปลูกที่ถูกต้องก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้หลายเท่าตัว นอกจากนี้ก็การตลอดก็จะมีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในเกษตรกรผู้ผลิต  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า การที่ทางจังหวัดดำเนินโครงการนี้ “การปลูกมันแก้จน” ในรูปแบบของ BCG รายได้ภาคเกษตรก็จะเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้การปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มด้านการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายให้มันสำปะหลังมีมูลค่า เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.