Header Ads

 


กกท.รับรองจดตั้ง สมาคมกีฬามวยไทย(คีตะมวยไทย)

 กกท.รับรองจดตั้ง สมาคมกีฬามวยไทย(คีตะมวยไทย) วิบูณ จำปาเงินรับรองจดตั้ง สมาคมกีฬามวยไทย(คีตะมวยไทย)พร้อมคณะกรรมการ โดยมี เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ นั่งเก้าอี้นายกสมาคม พลตำรวจโท อัตชัย ดวงอัมพร อุปนายกคนที่ 1 นายพิชิตชัย รัชตามพรอุปนายกคนที่ 2วิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายบริหารนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร ได้มีการมอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุด ใบแต่งตั้งกรรมการคมสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติชุดใหม่ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ เป็นนายกสมาคมกีฬามวยไทย(คีตะมวยไทย)นอกจากนี้ยังมีนายพิชิตชัย รัชตามพร 

อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง (สุชาติ ตันเจริญ)

นั่งเป็นอุปนายกคนที่หนึ่ง 


คณะกรรมการทั้งหมดจะมีวาระอยู่ได้วาระ ละ 4 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2566-2570  โดยนายวิบูณ จำปาเงิน ได้ลงลายมือชื่อรับรองเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.