Header Ads

 


วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์​ ร่วมกับ​ สถาบัน​พัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​ 8 (นครสวรรค์)​ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ

      วันนี้ 16 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการทดสอบฝีมือแรงงาน​ แห่งชาติ สาขาช่างคหกรรมศาสตร์ ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยมี​ นายพงศ์​กานต์​ เอี่ยมสงคราม​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   พ.อ.นภัทร​ ศรีธนโชติ​รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์​ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์  หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย การทดสอบฝีมือแรงงานถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้แรงงานของไทยได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง ให้เข้าสู่มาตรฐานการจ้างงานและค่าจ้าง ตลอดจนจำแนกคุณภาพของกำลังแรงงานในภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นเครื่องมือในการวางแผน กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตกำลังคน นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีเป้าหมายผลิตและพัฒนากำลังสมรรถนะสูง ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อที่จะสามารถนำผลจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์   ด้านนายพงศ์กานต์​ เอี่ยมสงคราม​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เผยว่า การเปิดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานของนักเรียนในวันนี้ เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาตนเองยกระดับฝีมือให้ก้าวสู่ระดับสากลและที่สำคัญให้นักศึกษาสามารถนำผลจากการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในครั้งนี้ ไปใช้ให้ได้ประโยชน์ในอนาคต​ "การจัดช่อดอกไม้ให้สวยงาม ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด หากได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน วิธีการและเทคนิคต่างๆอย่างถูกต้อง"    ซึ่งวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์​ คณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสดาจารย์วิจิตร สนหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคุณครูอุบลวรรณ สมุทรคีรี​ ครู วิทยฐานะชำนาญการ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมในการตัดสิน🌿🌿ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🌿🌿
ขับเคลื่อนโดย Blogger.