Header Ads

 


กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ที่จังหวัดนราธิวาส
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ที่จังหวัดนราธิวาส


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41  สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีพลตรี ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้พลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน พร้อมพบปะกำลังพลของหน่วยทุกนายเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่กำลังพลในทุกระดับ ซึ่งการลงพื้นที่ชายแดนใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลของหน่วย และกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มขีดความสามารถ และขอให้กำลังพลยึดมั่น หลักในการทำงาน 5 ข้อ 1.ทำงานให้สำเร็จมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 2 .ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิการของกำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดี 3.ดูแลหน่วยทั้งเครื่องจักร ยานพาหนะยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 4.มีความรักความสามัคคีรักษาชื่อเสียงของหน่วย และ 5.หมั่นพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาหน่วยให้มีความก้าวหน้าทันสมัย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ของประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุขต่อไป เป็นไปตามนโยบายของ  พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด “ จงรักภักดี ปฏิบัติตนดี ปฏิบัติงานดี เพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ” และนโยบายของผู้บัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “ นักรบสีน้ำเงิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ”


จากนั้นพลเอก อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะได้เข้ากราบนมัสการ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งถวายเครื่องสังฆทาน ปัจจัยแด่พระสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


 นราธิวาส-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ ขับเคลื่อนโดย Blogger.