Header Ads

 


นราธิวาสสนธิกำลังจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่ริมคลองตากใบ 40,500 ซอง มูลค่าปรับกว่า 38 ล้านบาท

 
นราธิวาสสนธิกำลังจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่ริมคลองตากใบ 40,500 ซอง มูลค่าปรับกว่า 38 ล้านบาท พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมกับการจับกุมนราธิวาส-เจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาคที่ 9 ร่วมสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส และตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสสนธิกำลังจับกุมบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่ริมคลองตากใบ 40,500 ซอง มูลค่าปรับกว่า 38 ล้านบาท พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมกับการจับกุมอย่างต่อเนื่อง


วันนี้ (12 มีนาคม 2566)ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นายจีระนันทร์ ใจห้าว สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย พ.ต.ท.สามารถ หิมวงศ์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองนราธิวาส และศุลกากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ร่วมกันแถลงจับกุมบุหรี่ที่ยังไม่เสียภาษี จำนวน 40,500 ซอง คิดเป็นค่าปรับประมาณ 38 ล้านบาท


ทั้งนี้กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามนโยบายของท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ท่าน วิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยเฉพาะ สินค้ายาสูบในพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน


โดยภายใต้การสั่งการของนายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

นายจีระนันทร์ ใจห้าว สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส นายสัมพันธ์ ศรีวิรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พล.ต.ต.อนุรุธ อิ่มอาบ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ว่าที่ พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคงผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ได้สั่งการสายตรวจ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ชุดสายตรวจปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับคำสั่งสืบสวนประมวลผล ร่วมวางแผนการจับกุม ได้เข้าตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ณ บริเวณป่าละเมาะ ข้างริมคลองน้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พบของกลางเป็นยาสูบที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตซุกซ่อนอยู่ จำนวน 40,500 ซอง ประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อ ASTRO JONE BLACK และ COSTA  รวมทั้งสิ้น 3 ยี่ห้อ

คิดเป็นมูลค่าสินค้าประมาณ 3,500,000 บาท คิดเป็นภาษีประมาณ 2,500,000 บาท ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 38,000,000 บาท


อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินการปราบปราบและจับกุมการกระทำความผิดสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของกรมสรรพสามิตนั้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และช่วยดูแลผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อไปต่อเนื่อง


วันนี้ (12 มีนาคม 2566)ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นายจีระนันทร์ ใจห้าว สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย พ.ต.ท.สามารถ หิมวงศ์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองนราธิวาส และศุลกากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ร่วมกันแถลงจับกุมบุหรี่ที่ยังไม่เสียภาษี จำนวน 40,500 ซอง คิดเป็นค่าปรับประมาณ 38 ล้านบาท


ทั้งนี้กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามนโยบายของท่าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ท่าน วิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้สืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยเฉพาะ สินค้ายาสูบในพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน


โดยภายใต้การสั่งการของนายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

นายจีระนันทร์ ใจห้าว สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส นายสัมพันธ์ ศรีวิรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม พล.ต.ต.อนุรุธ อิ่มอาบ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ว่าที่ พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคงผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส ได้สั่งการสายตรวจ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ชุดสายตรวจปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับคำสั่งสืบสวนประมวลผล ร่วมวางแผนการจับกุม ได้เข้าตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ณ บริเวณป่าละเมาะ ข้างริมคลองน้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พบของกลางเป็นยาสูบที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตซุกซ่อนอยู่ จำนวน 40,500 ซอง ประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อ ASTRO JONE BLACK และ COSTA  รวมทั้งสิ้น 3 ยี่ห้อ

คิดเป็นมูลค่าสินค้าประมาณ 3,500,000 บาท คิดเป็นภาษีประมาณ 2,500,000 บาท ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน 38,000,000 บาท


อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินการปราบปราบและจับกุมการกระทำความผิดสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของกรมสรรพสามิตนั้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และช่วยดูแลผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อไป


นราธิวาส-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.