Header Ads

 


🇹🇭เมืองปากน้ำโพ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38"นครสวรรค์เกมส์" อย่างยิ่งใหญ่และอลังการ💖💖

🫧วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38"นครสวรรค์เกมส์"  โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38"นครสวรรค์เกมส์" ในครั้งนี้ด้วย 🫧  💦 ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2566)“นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยทุกจังหวัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด  มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 16,346 คน และมุ่งเน้นการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและได้ มาตรฐานในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป ในการแข่งขันครั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนงบประมาณตั้งแต่การเตรียมการการแข่งขัน คัดเลือกนักกีฬาระดับภาคและการจัดการแข่งขันระดับชาติ จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่พิธีการโดยรับชมการแสดงประกอบพิธีเปิด P-Hot เดอะแร็ปเปอร และการแสดง 2Welcome to Nakhon Sawan ต่อไปด้วยขบวนพาเหรดของนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทั้ง 5 ภาค 77 จังหวัด เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี จากนั้น ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนจัดการแข่งขัน💦    ✨จากนั้นจะเป็นการกล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสิน  และจะเข้าสู่พิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยขบวนอัญเชิญไปพระฤกษ์ นำโดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจุดที่คบเพลิงของนักกีฬาวิ่งคบเพลิง หลังจากนั้น นักกีฬาวิ่งคบเพลิง จะวิ่งคบเพลิงเพื่อไปจุดต่อยังกระถางคบเพลิง ซึ่งถือเป็นการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" อย่างเป็นทางการ ✨

🛗ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🛗
ขับเคลื่อนโดย Blogger.