Header Ads

 


"ลูกพัฒนานิคมคนดี"อำเภอพัฒนานิคมจัดค่ายฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด 15 วัน -

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการ ของ นายอำพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ผอ.ศอ.ปส. จ.ลพบุรี) ได้มอบหมายให้ นายวชิระ  เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการช่วยเหลือ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2566 รวม 15 วัน 14 คืน  ณ วัดมณีศรีโสภณ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป้าหมาย 50 คน/รุ่น (มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ จำนวน  55 คน/เกินเป้าหมายที่กำหนด)     - โดยมี พระครู ดร. ภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม, (เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม),  ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการฯ และมี นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม (ผอ.ศป.ปส.อ.พัฒนานิคม) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ พร้อมนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วย, นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง, กำนัน ทุกตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลช่องสาริกา ทุกคน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ สอบถามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกราย🪂ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🪂
ขับเคลื่อนโดย Blogger.