Header Ads

 


ชลบุรี - ทลฉ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด

 สำหรับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 มีการจัดกิจกรรมฉีดน้ำชำระฝุ่นละออง รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ถนนโดยรอบ ที่ใช้รถฉีดน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมถึง  กิจกรรมสาธิตการตรวจควันดำ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าโดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM 2.5 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี และกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายท่าเรือแหลมฉบังร่วมรณรงค์ป้องกันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.