Header Ads

 


ชลบุรี - “มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ” พาชุมชนศึกษาดูงานเขื่อนป่าสักฯ-สินค้า OTOP ตลาดหัวปลี

   กองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบเขตท่าเรือแหลมฉบัง “มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ” ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และศึกษาดูงานตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค) จังหวัดสระบุรี โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้นำชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เรือเอก กานต์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าเรือฯ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสินค้า OTOP ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ 55 ไร่ ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชนในอนาคตอีกด้วย 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.