Header Ads

 


วัชระ-สมบูรณ์ จี้ลุงตู่แจงอนุมัติ"งบกลาง"วันละร้อยล้านเอื้อประโยชน์ใคร
 วัชระ-สมบูรณ์ จี้ลุงตู่แจงอนุมัติ"งบกลาง"วันละร้อยล้านเอื้อประโยชน์ใคร

(20 ก.พ.66)เมื่อเวลา 11.00น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ขอสอบถามรายละเอียดการอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยการอนุมัติของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าได้ทำทุกวันจริงหรือไม่ และผิดจริยธรรมหรือไม่

นายวัชระ กล่าวว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐถือแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยกรณีที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (10 มิถุนายน 2557) เมื่อครั้งพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรค และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พล.อ.ประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และพบปะประชาชน 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามนัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตนและนายสมบูรณ์ ทองบุราณ อดีตสมาชิกวุฒิสภาขอสอบถามรายละเอียดการอนุมัติงบกลางดังกล่าว ดังนี้

1.งบกลางมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด งบกลางปีงบประมาณ 2557 – 2566 ปีละเท่าใด และปีงบประมาณ 2567 ตั้งงบกลางไว้เท่าใด

2.ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นต้นมาการอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง เป็นของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐใด รายการใด ในพื้นที่การเลือกตั้งใด ขอรายละเอียดทุกโครงการ

3.มีการอนุมัติงบกลางวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ลงในพื้นที่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่หรือไม่ โครงการใดบ้าง เป็นเงินแต่ละโครงการเท่าใดหรือไปให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ย้ายพรรคไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ ใช่หรือไม่ หรือให้ผ่านหน่วยงานของรัฐใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เพราะทั้งองค์กรส่วนภูมิภาคทั้งประเทศคือจังหวัด 76 แห่ง  878 อำเภอ 7,255 ตำบล 75,086 หมผู้บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.76 แห่ง เทศบาลนคร 30 เทศบาลเมือง 195 เทศบาลตำบล 2,247 รวมเทศบาลทั้งหมด 2472 แห่ง และอบต. 5,300 แห่ง

รวมถึงกทม.และเมืองพัทยา ก็ล้วนต้องการงบประมาณเพิ่มเติมทั้งสิ้น

การอนุมัติงบกลางจึงไม่ควรกระจุกตัวไปในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรค ไม่ยุติธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษีและเป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองทุกพรรค ถือเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่

ทั้งนี้ งบกลางมีวัตถุประสงค์ของทางราชการไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชน หากนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางวันละ 100 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์แห่งตนในการเลือกตั้งเป็นการผิดจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่ขับเคลื่อนโดย Blogger.