Header Ads

 


ส่งครบทุกเขตสนามเลือกตั้ง จังหวัด สงขลา

 


ส่งครบทุกเขตสนามเลือกตั้ง จังหวัด สงขลา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรค พลังสังคม ใหม่นำโดยดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคเปิดตัว ผู้สมัครสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จังหวัด สงขลา ของ ทาง พรรคพลัง สังคมใหม่ ทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง ของจังหวัด สงขลา                 

เขต  1  ณมน คงแก้ว                    

เขต  2  ฐาปกรณ์ สันติวงศ์สถิตย์       

เขต  3  สำราญ อักษร

เขต  4  ธนาคาร  แซ่หนัก

เขต  5  ประพนธ์ บุญวรรโณ            

เขต  6  อนงคฺ์นาถ วุฒิฯวงศาโรจน์     

เขต 7  ณชชภร จิระวัฒนะกุล           

เขต  8  บัญชา แก้วมอญ           

เขต  9  ธวัช สุวรรณมณี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.