Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง - ผู้ประกอบการท่าเรือ บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

  ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวทัยมล ทุวิรัช  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานผู้ประกอบการท่าเรือ เข้าร่วมโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต  ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและสนับสนุนการขาดแคลนโลหิตและร่วมบริจาคโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย โดยนำโลหิตที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

โดยในวันนี้มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 106 คน ได้โลหิตบริจาครวมจำนวนโลหิต 101 หน่วย และได้จำนวนโลหิต 40,400 ซี.ซี.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.