Header Ads

 


เทศกิจเขตพระนคร ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณถนนจักรพงษ์
 เทศกิจเขตพระนคร ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณถนนจักรพงษ์วันนี้ (24ก.พ.66) เวลา 08:00 น. นาย​สัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมาย นายณัฐชนนท์ ชญาน์ธนวิชญ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตพระนคร  ร.อ.ทวีศักดิ์ พรหมสุวิชา นิติกรชำนาญการ นายนฤพล เวชกรบริรักษ์ หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้ นายนิติ ยอดแคร่ว หัวหน้าชุดสายตรวจ จัดกำลัง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดสายๆตรวจ ลงพื้นที่  จุดผ่อนผัน บริเวณย่านบางลำพู ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ทั้งนี้การลงพื้นที่วันนี้เพื่อปฎิบัติตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธพันธ์. ผู้ว่าฯกทม. เรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดและนอกจุดผ่อนผัน เพื่อ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ย่านบางลำพู ถนนจักรพงษ์  เบื้องต้นวันนี้เทศกิจเขตพระนคร ได้ทำการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ย่านบางลำพู ถนนไกรสีห์ ถนนจักรพงษ์ ถนนข้าวสาร ถนนรามบุตรี  ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพ/ข่าว

ธีรพล ปลื้มถนอม "พนักงานเทศกิจ ส.๑ ชุด 255 เขตพระนคร" รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.