Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ผ่านการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 2/2566

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแพ้ว นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอบ้านแพ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้*การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการประดับขีดผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พร้อมแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว และได้ดำเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระเพื่อทราบ (1) แจ้งขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางอำเภอ (2) โครงการ งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช - สมุทรสาคร (3) กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (4) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (5) การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566  (6) แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและหน่วยงานของรัฐ (7) สรุปการดำเนินการค้นหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re X-ray) ตามบัญชีรายชื่อ (8) มาตรการสร้างวินัยจาราจรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (9) การจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (10) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (11) การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัจ (DOPA – Digital ID) (12) รายงานข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และวาระเพื่อพิจารณา เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการขับเคลื่อนการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565  จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น. ทุกเสียงคือพลังร่วมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด โดยเกษตรกร ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร เข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพต่อไป
--- ปล่อยเสียงรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ---
*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.